Aktualności - Serwis internetowy miasta Płońsk http://bs.plonsk.pl/pl/rss/aktualnosci.xml http://bs.plonsk.pl/aktualnosci/4092-liv-sesja-rady-miejskiej.html http://bs.plonsk.pl/files/news/4092-akt.jpg LIV Sesja Rady Miejskiej LIV Sesja Rady Miejskiej <p> </p> <p><span style="font-size: 13px;">LIV Sesja Rady Miejskiej online<a href="https://youtu.be/Bvo0vLQri30"> - tutaj</a></span></p> 2017-09-21T11:33:39+02:00 pl http://bs.plonsk.pl/aktualnosci/4092-liv-sesja-rady-miejskiej.html http://bs.plonsk.pl/aktualnosci/4091-nowe-nazwy-ulic.html http://bs.plonsk.pl/files/news/4091-akt.jpg Komunikat Urzędu Miejskiego w Płońsku z 19 września 2017 r. Komunikat Urzędu Miejskiego w Płońsku z 19 września 2017 r. <p> </p> <p>W związku z ustawą o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów, i urządzeń użyteczności publicznej podczas LIII sesji Rady Miejskiej w dniu 30 sierpnia zmieniono nazwy następujących ulic w Płońsku:</p> <p><br /> - Związku Walki Młodych (od ul. Warszawskiej do Kolejowej) na księdza Jerzego Popiełuszki<br /> - Związku Walki Młodych (od ul. Kolejowej do Spółdzielczej) na Armii Krajowej<span class="text_exposed_show"><br /> • Treść uchwały: <a href="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fedziennik.mazowieckie.pl%2FWDU_W%2F2017%2F7353%2Fakt.pdf&h=ATOC6CaApqolNfYuStlk7lD5dFuBCMuvHwQGZAUxHzy7b97RFyure8t5eN4dFsAwXAqW8JzyxunLlK2XdtE0WWjmHM207F5NIYKVX6YrflgfMXh9-5BKgDXTz2wzZnCz_zFkz3ONvXDEtwi_vDlnlRaLtTFrdcxcsGAYeRBTWWR5YXvwH0zQprl89ZE5EFoQaY8TVUDsoSMA2BC8r0-DYrs_TRW0FW1Xn4rVA56oo58fjLtSP5STz1Yb14HO-lexCUZCkPq8DwDZmk55YoxUsgi-rhGcXIt6h0ZyBFzyU24" target="_blank" data-ft="{"tn":"-U"}" data-lynx-mode="async">http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2017/7353/akt.pdf</a></span></p> <div class="text_exposed_show"> <p>- Róży Luxemburg na Książęcą<br /> • <a href="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fedziennik.mazowieckie.pl%2FWDU_W%2F2017%2F7354%2Fakt.pdf&h=ATO01Bmooc3rqrzL6hKCUvvBmOpMST5erBtHVnEnoOe-MC-_CeyQAW6No8_HBROR1KKmqzZk4t6YT30OqanY8gbv_SImsZfVgnZQ-6TsEjupCqiXYNZv_7Jh30KKts6DLr-QBUr12HpACjOBNPfmdEeqiGVB-tAR3tbub-VEVGxvBs-lRYhy-20Zi2IWjQTGh9WbjgR_lKK6ustXk1M2lfOuhi8OnThorDpPvLUqDf93l-gQkkQujdKeu-2bwA2h1wvNTi9is-A0uAiEthHe1lpChcpSL7jX_NblDexeqEQ" target="_blank" data-ft="{"tn":"-U"}" data-lynx-mode="async">http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2017/7354/akt.pdf</a></p> <p>- Gen. Berlinga na Generała Fieldorfa <br /> • <a href="http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2017/7355/akt.pdf" target="_blank" data-ft="{"tn":"-U"}" data-lynx-mode="async" data-lynx-uri="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fedziennik.mazowieckie.pl%2FWDU_W%2F2017%2F7355%2Fakt.pdf&h=ATNMKkEdrgKaUvliT9kuophWSmp_eXEpDqFedrxSFdN9JVSK0L9nIdjZg2VnGrMW4WvbQwJBm8yxLeS8XqNJkh46Yyl0wVXPRNU9zzj20dEJplJv_9VieJhRBSX5vO9yEJgv2jUS7pFbEaKnvhGO6gOloPZEMI58ZJXxf7Tvlv2WoynnlAlPcQmiA0L20Vr451T_r9U1wCwYkfC0QRwk33Gyvk52ZjleA0I8-vz4B2IgsUNiFAMqXDeZm5kWnvuOh071jk3jTACVe-7NEHMQJXknp2A2hu3jaH6u_gnOn_I">http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2017/7355/akt.pdf</a></p> <p>- Adolfa Warskiego na Piastowską<br /> • <a href="http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2017/7356/akt.pdf" target="_blank" data-ft="{"tn":"-U"}" data-lynx-mode="async" data-lynx-uri="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fedziennik.mazowieckie.pl%2FWDU_W%2F2017%2F7356%2Fakt.pdf&h=ATMGfa29wd0hr6snSK8l74zrW1cdgKuSrQSB7_bG29E9ZUnFpkwwrX0fST4cUNsbu1EGfO93FoDM_LvlSgMSvXMz9ixde6yq2FAKZdXefmi7UV-7abNv5-GdlmeJz7yBhpm9VKaRUlTmkFu3wmEkN--gHH3xELXWHHAQzue1A7H7ywtRMrFNOl6pz7d6NmzW9KlD2Pfyv7FlrjoWg5zoMeY7wTZqLBtoMwO6c_FiRZu3XqfkLEmMYLogmGfLh2tevppdjUSAHpQnmjcZGw3KgR1e81l5uOzLW5k7fQ0kdbk">http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2017/7356/akt.pdf</a></p> <p>- B. B. i W. Wieczorków na Szkolną<br /> • <a href="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fedziennik.mazowieckie.pl%2FWDU_W%2F2017%2F7357%2Fakt.pdf&h=ATMkKrft0_6VZmRaMRC5I2oVCYnG4SGJPbHMLj7ttDsVhragKzAolYDVdwNy1LotGkkq9ZuDYJ-neqcIkHGIVPmBrD3vBA_7ZdagP3U5ENILVqxNHUYItuit60_ZkVivpZDL7LPXEVjdydKZxpDz_XSgSiJsiuDRklBmyubaHUkwORS6X07zK3zbSG0HOK2nAkyG72qnMhH4d0y7lwIdCtUK-XFcH2vcFB044xNmxEQGY9eTP_BOAxQ1n7suHBgLIYEODuMF5_tR3Z2hsr8yxZcQHvaJtNukA1b-k4znlKk" target="_blank" data-ft="{"tn":"-U"}" data-lynx-mode="async">http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2017/7357/akt.pdf</a></p> <p>- Gen. Zawadzkiego na Rotmistrza Pileckiego<br /> • <a href="http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2017/7361/akt.pdf" target="_blank" data-ft="{"tn":"-U"}" data-lynx-mode="async" data-lynx-uri="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fedziennik.mazowieckie.pl%2FWDU_W%2F2017%2F7361%2Fakt.pdf&h=ATOCY96rahP4e9X8zrOpysoo72vgja9F6A3hsLl5cUMUV0aFFzK8OmCA7pfv0AgZ9jmRM7vbrl89P9lXzZisyo_9HdJepf8oJqVV4b_i5iYbmyrejK0ayFXxJhyE1Fz5RE2mkyn_roiBvDPG50U4TsEXB2wyYN_e_RlHHfnzM_US5_d5-5_4hz3X1nKZRIiPgONpGEQCWakHAyiOL9Hxb4V9GmFn6kwsp2biy21Y5uQNeLRmAzsgsS38wgS9KIPFDDHY6jhEV034Rt9a_ouzJINgBOmsiS0V15WTK-6pTxc">http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2017/7361/akt.pdf</a></p> <p>- 40-lecia PRL (od ul. Płockiej do Szkoły Podstawowej nr 3) na Licealistów<br /> - 40-lecia PRL (od SP 3 do końca ulicy) na ks. Macieja Sarbiewskiego<br /> • <a href="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fedziennik.mazowieckie.pl%2FWDU_W%2F2017%2F7358%2Fakt.pdf&h=ATODXAAePlcm_c8EUJc_DWKuW1UNaWAJbvJ6QhPFyKV0WiC00n499yyv0b8KUK5pqM0xiL_9RH35oIdoSq4AUUEvfrIt3aQivjAnM8WEyojB3zM_-Sac3BxqhuyOfWxLvwJI-_JDTEdKe4I_G6YrIgt4NeERbGxvIErk51bC5VQPv8bjEewSy3TQ4CVEamTSa0VrwCFTMn3xY3q1AFwfhGvKUq_qALKFhrRDPV-FKCc8t_QY7lMPK__EKNKPy7J0F3wumSMslPPndVuSAVSdoxKCl8phD-Zf0Yyapor5Q6U" target="_blank" data-ft="{"tn":"-U"}" data-lynx-mode="async">http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2017/7358/akt.pdf</a></p> <p>- 19 Stycznia na Pułtuską<br /> • <a href="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fedziennik.mazowieckie.pl%2FWDU_W%2F2017%2F7359%2Fakt.pdf&h=ATNJpTERB9UBT8GfbMMTXg30kjuG6Bnzx9cpRk15lN-OZ7hmsChux6ra-aR_h-EbuiaJSGbzYd2WW3QgHhskY8KhuTZOrqK3gFsniy-zlvIHxiY_nNuOhLoGvM9HLvoigytvNXrCu85VAUZo67l5krWgSwkfT1jto1AZ3SJm1A2VzbQczfuFD8sIz5fX-cNPjhEB4ESQR8Egpk3X-7VzylGgo09Oud-iXM7PIJJcXokdtmVu3XPF3fz071qpoeR0_ns0PxUVJlHnUEYr8EfdmIXcZy1WoswyN9Z8v9NMT8I" target="_blank" data-ft="{"tn":"-U"}" data-lynx-mode="async">http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2017/7359/akt.pdf</a></p> <p>- Janka Krasickiego na Ignacego Krasickiego<br /> • <a href="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fedziennik.mazowieckie.pl%2FWDU_W%2F2017%2F7360%2Fakt.pdf&h=ATPxc5hYu8_KGolejcpINLXwxMJRamkExIukmuGompriFaSEwBORjsEVWRunjco_5rr05edqeu6RAi2KtIJNjHvmitIYjJtyUOV2OcNgn8Jkix253LcMlHxLV8R7kkupbAu5Gc5ywlnsVvJcTBYCRhkHIJROT7Uz4MFZTWrv5MzbgVgSIYZHRGU8VEcUqLr2dTB5FpsmIFnCK_AMGcrSz_AnS39VbrgRJRkcD0tqn6a59fA0v_yWKLrmY3c9PmudnNAXfy0pJgiUxAFdh6r93uIcU7wh4LSKaJh69N8cZOo" target="_blank" data-ft="{"tn":"-U"}" data-lynx-mode="async">http://edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2017/7360/akt.pdf</a></p> <p> </p> <p>Według wspomnianej wyżej ustawy „Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat”.</p> <p> </p> <p>Ustawa zwraca uwagę również na to, że „Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową”. Z tego powodu nie ma potrzeby zmieniać dokumentów – dowodu osobistego, prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego.</p> <p><br /> Zmiany w numeracji porządkowej dotyczyć będą w przypadku Płońska tylko dwóch ulic: 40-lecia PRL (od SP 3 do końca ulicy) na Księdza Macieja Sarbiewskiego, (od Płockiej do SP 3) na ulicę Licealistów oraz Związku Walki Młodych (od. Warszawskiej do Kolejowej) na ulicę ks. Jerzego Popiełuszki, (od ul. Kolejowej do Spółdzielczej) na Armii Krajowej. Mieszkańcy tych ulic otrzymają z Urzędu Miejskiego w Płońsku stosowne pisma. </p> <p><br />W przypadku pozostałych ulic zmiana nazw następuje na podstawie uchwał Rady Miejskiej, które dostępne są w wersji podpisanej elektronicznie pod wyżej wskazanymi adresami, natomiast numeracja porządkowa nie ulegnie zmianie.</p> <p> </p> <p>Uchwały wejdą w życie 21 września.</p> <p> </p> <p>                                                                                                       Filip Przedpełski<br />                                                                                                 Urząd Miejski w Płońsku</p> </div> 2017-09-20T12:41:59+02:00 pl http://bs.plonsk.pl/aktualnosci/4091-nowe-nazwy-ulic.html http://bs.plonsk.pl/aktualnosci/5d31c5b450826148f96c35918db346ef.html http://bs.plonsk.pl/files/news/4090-akt.jpg Rekultywacja zbiornika wodnego przyległego do akwenu Rutki Rekultywacja zbiornika wodnego przyległego do akwenu Rutki <p> </p> <p>W minionym tygodniu zakończyła się rekultywacja zbiornika wodnego przyległego do akwenu Rutki.</p> <p> </p> <p>Zakres prac obejmował: wywóz nieczystości, usunięcie samosiewów, oczyszczenie i pogłębienie zbiornika, odbudowę brzegów, wyrównanie i posianie trawy na całości zniwelowanego terenu.</p> <p> </p> <p>Wartość robót: 46 000,00 zł brutto.</p> <p> </p> <p>Wykonawca: firma „OK-BUD” Piotr Morawski z siedzibą w Nasielsku.</p> 2017-09-20T12:19:04+02:00 pl http://bs.plonsk.pl/aktualnosci/5d31c5b450826148f96c35918db346ef.html http://bs.plonsk.pl/aktualnosci/cwiczenia-ewakuacyjne-w-sp-nr-3.html http://bs.plonsk.pl/files/news/4089-akt.jpg Ćwiczenia ewakuacyjne w SP nr 3 Ćwiczenia ewakuacyjne w SP nr 3 <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Wczoraj dzwonek w Szkole Podstawowej nr 3 zabrzmiał inaczej niż zwykle. Trzy długie sygnały wezwały uczniów, nauczycieli i pracowników do opuszczenia budynku. Na placu przed szkołą pojawił się wóz strażacki.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Celem ćwiczeń ewakuacyjnych było zapoznanie całej społeczności szkolnej z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.</p> <div class="text_exposed_show"> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele z uczniami sprawnie i bezpiecznie przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym jest plac za szkołą. Nad sprawnym przebiegiem ewakuacji czuwał zastęp Państwowej Straży Pożarnej.Wszyscy w spokoju i bez paniki wykonali zadanie.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Społeczność płońskiej „trójki” po raz kolejny udowodniła, że doskonale wie, jak należy zachować się w sytuacji realnego zagrożenia.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Informacja oraz zdjęcia: SP nr 3</p> </div> 2017-09-20T08:33:34+02:00 pl http://bs.plonsk.pl/aktualnosci/cwiczenia-ewakuacyjne-w-sp-nr-3.html http://bs.plonsk.pl/aktualnosci/przedszkolaki-w-urzedzie-miasta.html http://bs.plonsk.pl/files/news/4086-akt.jpg Przedszkolaki w Urzędzie Miasta Przedszkolaki w Urzędzie Miasta <p> </p> <p style="text-align: justify;">Dziś Urząd Miasta odwiedziła 45 - osobowa grupa dzieci z przedszkola nr 5 im. Jasia i Małgosi. Przedszkolaki zwiedziły Ratusz. W roli przewodnika wystąpiła Sekretarz Miasta Krystyna Marszał-Jankowska. </p> 2017-09-19T11:27:55+02:00 pl http://bs.plonsk.pl/aktualnosci/przedszkolaki-w-urzedzie-miasta.html http://bs.plonsk.pl/aktualnosci/podziekowania-dla-burmistrza-plonska.html http://bs.plonsk.pl/files/news/4088-akt.jpg Podziękowania dla Burmistrza Płońska Podziękowania dla Burmistrza Płońska <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">W niedzielę, 17 września delegacja z Płońska otrzymała z rąk mera rejonu solecznickiego Zdzisława Palewicza podziękowania dla burmistrza Płońska za zorganizowanie kolonii przez nasze miasto dla dzieci z Litwy.</p> 2017-09-19T11:37:36+02:00 pl http://bs.plonsk.pl/aktualnosci/podziekowania-dla-burmistrza-plonska.html http://bs.plonsk.pl/aktualnosci/uwaga-zmiana-miejsca-imprezy.html http://bs.plonsk.pl/files/news/4087-akt.jpg UWAGA! Zmiana miejsca imprezy! UWAGA! Zmiana miejsca imprezy! <p> </p> <p><strong>UWAGA! Zmiana miejsca imprezy!</strong></p> <p> </p> <p>12. Dni Patrona Miasta św. Michała Archanioła odbędą się w sobotę, 23 września na terenie MCSiR w Płońsku.</p> <p> </p> <p><strong>Poniżej szczegółowy program:</strong></p> <p><br /> - godz. 16.00 – koncert z piosenkami dla dzieci SIOSTRY WAJS & STONOGA <br /> - ok. godz. 17.15 - wręczenie nagród i dyplomów w konkursie organizowanym przez Urząd Miasta w Płońsku <br /> - godz. 17.30 - koncert ALANA <br /> - godz. 18 - Koncert zespołu BUMELANCI<br /> - godz. 19 - koncert zespołu JAMES B. & FRIENDS<br /> - godz. 20 - widowisko ogniowe grupy BEZIMIENNI z MCK <br /> - godz. 20.30 - koncert Gwiazdy Wieczoru – zespół KOMBII</p> <p> </p> <p><img src="/files/image/wrzesien_2017/Dni_Patrona_Miasta.jpg" alt="" width="2048" height="1504" /></p> 2017-09-19T11:33:39+02:00 pl http://bs.plonsk.pl/aktualnosci/uwaga-zmiana-miejsca-imprezy.html http://bs.plonsk.pl/aktualnosci/zadecyduj-jak-wydac-250-00000-zl.html http://bs.plonsk.pl/files/news/4022-akt.png Zadecyduj , jak wydać 250 000,00 zł Zadecyduj , jak wydać 250 000,00 zł <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">W poniedziałek, 21 sierpnia rozpoczęło się głosowanie dot. Płońskiego Budżetu Obywatelskiego 2018.Mieszkańcy głosować mogą na 11 projektów, z czego 5 z nich zostanie wpisane do projektu budżetu na rok 2018.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Udział w głosowaniu może wziąć każdy mieszkaniec Płońska, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 16 lat.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Głosować można za pomocą:</p> <p style="text-align: justify;">1)   Ankiety online zamieszczonej na stronie internetowej miasta www.plonsk.pl,</p> <p style="text-align: justify;">2)   Ankiety w wersji papierowej dostępnej w Kancelarii Urzędu, ul Płocka 39 (wejście od <br /> 1 Maja).</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">W celu oddania z jednego komputera więcej niż jednego głosu należy wyczyścić historię przeglądarki.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Głosowanie zakończy się 30 września. Zachęcamy do wzięcia udziału w głosowaniu.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> 2017-08-18T11:14:46+02:00 pl http://bs.plonsk.pl/aktualnosci/zadecyduj-jak-wydac-250-00000-zl.html http://bs.plonsk.pl/aktualnosci/plonska-trojka-dba-o-nasze-srodowisko.html http://bs.plonsk.pl/files/news/4084-akt.jpg Płońska trójka dba o nasze środowisko Płońska trójka dba o nasze środowisko <p> </p> <p style="text-align: justify;">W piątek, 15 września uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Płońsku wzięli udział w akcji „Sprzątanie Świata”. Dzieci uporządkowały nie tylko terenu wokół szkoły, ale również zadbały o porządek w lesie w Kucharach.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Uczniowie uprzątnęli zagrażające środowisku i bezpieczeństwu zwierząt butelki, foliowe torby, metalowe taśmy i druty. W tym roku było ich wyjątkowo dużo.</p> <div class="text_exposed_show"> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Wyznaczone klasy porządkowały także tereny parków miejskich i płońskie ulice. Dodatkowo podczas zajęć nauczyciele przeprowadzili pogadanki na temat konieczności dbania o czystość naszej planety.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Informacja oraz zdjęcia: Katarzyna Uniewska – SP nr 3</p> </div> 2017-09-18T08:40:39+02:00 pl http://bs.plonsk.pl/aktualnosci/plonska-trojka-dba-o-nasze-srodowisko.html http://bs.plonsk.pl/aktualnosci/akademia-bezpiecznego-puchatka.html http://bs.plonsk.pl/files/news/4085-akt.jpg „Akademia Bezpiecznego Puchatka” „Akademia Bezpiecznego Puchatka” <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Rozpoczęła się IX edycja , programu edukacyjnego o charakterze społecznym „ Akademia Bezpiecznego Puchatka”.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Program skierowany jest do uczniów I klas szkół podstawowych z całej Polski.</p> <p style="text-align: justify;">Celek akcji jest pokazanie dzieciom jak unikać zagrożeń w codziennej aktywności oraz jak dbać o bezpieczeństwo swoje i kolegów.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Więcej informacji na stronie <a href="https://akademiapuchatka.pl/pl/nauczyciele/wstep">https://akademiapuchatka.pl/pl/nauczyciele/wstep</a></p> 2017-09-19T11:13:40+02:00 pl http://bs.plonsk.pl/aktualnosci/akademia-bezpiecznego-puchatka.html