Aktualności - Serwis internetowy miasta Płońsk http://bs.plonsk.pl/pl/rss/aktualnosci.xml http://bs.plonsk.pl/aktualnosci/uroczystosc-na-rossie.html http://bs.plonsk.pl/files/news/4018-akt.jpg Uroczystość na Rossie Uroczystość na Rossie <p> </p> <p style="text-align: justify;">Wczoraj burmistrz Płońska wspólnie z Jednostką Strzelecką 1006 Płońsk wziął udział w uroczystym apelu i Przyrzeczeniu Strzeleckim na cmentarzu na Rossie w Wilnie, gdzie u boku spoczywa serce Józefa Piłsudskiego, a także w modlitwie pod "Ostrą Bramą".</p> 2017-08-16T14:08:33+02:00 pl http://bs.plonsk.pl/aktualnosci/uroczystosc-na-rossie.html http://bs.plonsk.pl/aktualnosci/moc-rozrywek.html http://bs.plonsk.pl/files/news/4017-akt.jpg Moc rozrywek Moc rozrywek <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Uczestnicy IV turnusu kolonii letnich w Goszczycach nie znają słowa nuda. Dla naszych kolonistów przygotowano wiele atrakcji.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Zajęcia integracyjne pozwoliły na zawarcie nowych znajomości, dyskoteka rozbawiła uczestników, instruktor nauki jazdy pokazał, jak bezpiecznie poruszać się po drodze, park rozrywki dostarczył dużo emocji i radości, a ks. Edmund Makowski opowiedział o swojej pracy duszpasterskiej.</p> 2017-08-16T13:37:07+02:00 pl http://bs.plonsk.pl/aktualnosci/moc-rozrywek.html http://bs.plonsk.pl/aktualnosci/4014-plonski-budzet-obywatelski.html http://bs.plonsk.pl/files/news/4014-akt.jpg Płoński Budżet Obywatelski Płoński Budżet Obywatelski <p> </p> <p>W czwartek 10 sierpnia w Urzędzie Miejskim odbyła się weryfikacja formalno- prawna wniosków, które zostały złożone przez mieszkańców w ramach Płońskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2018. Spośród 19 złożonych wniosków przedstawiciele komórek merytorycznych Urzędu Miejskiego oraz przedstawiciele Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowali 11 wniosków.</p> <p> </p> <p>Lista pozytywnie zaopiniowanych projektów:</p> <p> </p> <ol> <li>Remont ulicy Poprzecznej ( odcinek chodnika) i całej ulicy Krzywej.</li> <li>Utworzenie siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw w parku miejskim wzdłuż ulicy <br /> 40-Lecia PRL.</li> <li>Modernizacja ciągów komunikacyjnych pieszych przy ul. Kopernika wraz z wybudowaniem oświetlenia solarnego. Chodnik przy ulicy Kopernika znajdujący się wzdłuż drogi gminnej – dojście do budynków mieszkalnych wielorodzinnych Kopernika 5, 5A, B, 5E, 5F, 5G, 5H, 5J, 5K, 5L.</li> <li>Zakup piramidy liniowej HYPERION wraz z dodatkiem – ślizg, dla dzieci w wieku od <br /> 3 do 14 lat (Osiedle nr 10 w Płońsku).</li> <li>Zakup iluminacji świątecznej 3D – bombki o wymiarach min. 4,9 x 4,3 m.</li> <li>Kulturalne eksperymenty – wykonanie murali, zieleni i placu zabaw na osiedlu przy ulicy Klonowej w Płońsku.</li> <li>Zakup nowych zabawek na placu zabaw przy ulicy Północnej w Płońsku (Osiedle nr 13 w Płońsku).</li> <li>Budowa placu zabaw dla dzieci na osiedlu przy ul. Wolności w Płońsku.</li> <li>Naprawa drogi osiedlowej między budynkami Kopernika 5B i 5C i znajdującymi się tam garażami, obok parkingu.</li> <li>Siłownia zewnętrzna połączona z placem zabaw na ulicy Brzoskwiniowej w Płońsku.</li> <li>Poprawa infrastruktury rekreacyjno – sportowej poprzez zakup i montaż siłowni zewnętrznej i uzupełnienie placu zabaw na Osiedlu Toruńskim w Płońsku.</li> </ol> <p> </p> <p>Spośród nich mieszkańcy wybiorą pięć, które trafią do projektu budżetu miasta na rok 2018.</p> <p> </p> <p>Głosowanie rozpocznie się w poniedziałek, 21 sierpnia i potrwa do 30 września br.</p> <p> </p> <p>Uprawniony do udziału w głosowaniu będzie każdy mieszkaniec Płońska, który najpóźniej w dniu głosowania ukończył 16 lat.</p> <p> </p> <p>Głowanie odbywać się będzie w formie pisemnej i elektronicznej, z wykorzystaniem:</p> <p>1)      Ankiety online zamieszczonej na stronie internetowej miasta <a>www.plonsk.pl</a>,</p> <p>2)      Ankiety w wersji papierowej dostępnej w Kancelarii Urzędu, ul Płocka 39 (wejście od 1 Maja).</p> 2017-08-16T10:29:27+02:00 pl http://bs.plonsk.pl/aktualnosci/4014-plonski-budzet-obywatelski.html http://bs.plonsk.pl/aktualnosci/wodne-szalenstwo.html http://bs.plonsk.pl/files/news/4016-akt.jpg Wodne szaleństwo Wodne szaleństwo <p> </p> <p style="text-align: justify;">Dziś po raz kolejny Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji udostępniło uczestnikom kolonii letnich w Goszczycach miejską pływalnię.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">To dopiero początek atrakcji. Uczestników czwartego turnusu czeka jeszcze  m.in.  wyprawa do Rodzinnego Parku Tematycznego – „Magiczne Ogrody w Janowcu”, zajęcia plastyczne prowadzone przez instruktora MCK oraz wycieczka do ogrodu zoologicznego w Warszawie.</p> 2017-08-16T12:37:55+02:00 pl http://bs.plonsk.pl/aktualnosci/wodne-szalenstwo.html http://bs.plonsk.pl/aktualnosci/fantazja-recyklingowa.html http://bs.plonsk.pl/files/news/4015-akt.jpg Fantazja recyklingowa Fantazja recyklingowa <p> </p> <p style="text-align: justify;">Dziś Miejskie Centrum Kultury zapoznało dzieci z tematyką recyklingową. Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach.</p> 2017-08-16T12:30:40+02:00 pl http://bs.plonsk.pl/aktualnosci/fantazja-recyklingowa.html http://bs.plonsk.pl/aktualnosci/uroczyste-obchody-97-rocznicy-bitwy-warszawskiej.html http://bs.plonsk.pl/files/news/4013-akt.jpg Uroczyste obchody 97. Rocznicy Bitwy Warszawskiej Uroczyste obchody 97. Rocznicy Bitwy Warszawskiej <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Dzisiaj odbyły się uroczyste obchody upamiętniające 97. Rocznicę Bitwy Warszawskiej. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w Kościele pw. św. Maksymiliana Kolbe.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Po uroczystej mszy św. uczestnicy przemaszerowali ulicą Kopernika na cmentarz parafialny, gdzie ksiądz Edmund Makowski wygłosił modlitwę przy grobie żołnierzy poległych w 1920 roku.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">W imieniu Burmistrza Andrzeja Pietrasika, przebywającego dzisiaj wspólnie z Jednostką Strzelecką 1006 Płońsk na cmentarzu na Rossie w Wilnie, przemówienie odczytał Filip Przedpełski. Okolicznościowe wystąpienia wygłosili także Wicestarosta Powiatu Płońskiego Anna Dumińska-Kierska oraz Minister Maciej Wąsik.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <div class="text_exposed_show"> <p style="text-align: justify;">Uroczystość uświetniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta "Con Grazia" pod kierownictwem kapelmistrza Leszka Kalkowskiego.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Wystąpienie burmistrza: <a href="/files/file/wyst_pienie_burmistrza.pdf">przemówienie</a></p> </div> 2017-08-16T08:17:30+02:00 pl http://bs.plonsk.pl/aktualnosci/uroczyste-obchody-97-rocznicy-bitwy-warszawskiej.html http://bs.plonsk.pl/aktualnosci/komunikat-urzedu-miejskiego-z-dnia-14-sierpnia-2017-r.html http://bs.plonsk.pl/files/news/4012-akt.jpg Komunikat Urzędu Miejskiego z dnia 14 sierpnia 2017 r. Komunikat Urzędu Miejskiego z dnia 14 sierpnia 2017 r. <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Informujemy, że po silnych opadach deszczu wystąpiły przecieki nad niecką basenową w budynku MCSiR. Niezwłocznie wystąpiliśmy do wykonawcy robót budowlanych pn.  Termomodernizacja oraz zakup i montaż kolektorów słonecznych do Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji  o podjęcie natychmiastowych działań w celu usunięcia wady zgodnie z zawartą umową z dnia 12 maja 2015 r.</p> <div class="text_exposed_show"> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">W przypadku odmowy usunięcia wady ze strony wykonawcy lub niewywiązaniu się z terminów zamawiający zleci usuniecie tych wad innemu podmiotowi, obciążając kosztami wykonawcę lub potrącając te koszty z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">                                                                                                                                                  Filip Przedpełski<br />                                                                                                                                            Urząd Miejski w Płońsku</p> </div> 2017-08-14T15:56:07+02:00 pl http://bs.plonsk.pl/aktualnosci/komunikat-urzedu-miejskiego-z-dnia-14-sierpnia-2017-r.html http://bs.plonsk.pl/aktualnosci/to-juz-iv-turnus.html http://bs.plonsk.pl/files/news/4010-akt.jpg To już IV turnus To już IV turnus <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Dziś rusza czwarty turnus miejskich kolonii w Goszczycach. 36-osobowa dzieci z Płońska przed chwilą pożegnała się ze swoimi opiekunami, by rozpocząć 10-dniowy odpoczynek! Śledźcie nasze relacje!</p> 2017-08-14T10:30:46+02:00 pl http://bs.plonsk.pl/aktualnosci/to-juz-iv-turnus.html http://bs.plonsk.pl/aktualnosci/spotkanie-w-sprawie-piaskowej-i-szczesliwej.html http://bs.plonsk.pl/files/news/4009-akt.jpg Spotkanie w sprawie Piaskowej i Szczęśliwej Spotkanie w sprawie Piaskowej i Szczęśliwej <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">W czwartek, 10 sierpnia w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie mieszkańców ulic Piaskowej i Szczęśliwej z wykonawcą zadania inwestycyjnego „Płoński Program Budowy Dróg Lokalnych – opracowanie projektu” Piotrem Pakiełą oraz z Burmistrzem Miasta Płońska i pracownikami Urzędu w sprawie koncepcji projektowej ww. ulic.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Podczas spotkania mieszkańcy wnieśli kilka uwag do zaproponowanej przez projektanta koncepcji. Została podjęta również decyzja, że ulica Piaskowa będzie dwukierunkowa.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> 2017-08-11T13:07:52+02:00 pl http://bs.plonsk.pl/aktualnosci/spotkanie-w-sprawie-piaskowej-i-szczesliwej.html http://bs.plonsk.pl/aktualnosci/kubusiowe-przedszkole.html http://bs.plonsk.pl/files/news/4008-akt.jpg Przyjaciele Kubusia Przyjaciele Kubusia <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">Pamiętając o naszych małych pociechach w sierpniu dyżur pełni Przedszkole Nr.2 im.Przyjaciół Kubusia Puchatka.</p> <p style="text-align: justify;">Dzieciaki chętnie spędzają tam wakacyjny czas.</p> 2017-08-11T12:26:32+02:00 pl http://bs.plonsk.pl/aktualnosci/kubusiowe-przedszkole.html